Kampania społeczna

Spot kampanii społecznej przeciwko przemocy wobec dzieci

Spacery, uśmiech, zabawa, beztroska, spędzanie wspólnie czasu, wycieczki i dużo miłości

Tak właśnie powinno wyglądać dzieciństwo. Niestety często słyszymy o aktach przemocy wobec najmłodszych, których dopuszczają się dorośli.

Materiał powstał w ramach kampanii społecznej. Ma za zadanie uświadamiać o traumach jakie wiążą się z przemocą i znęcaniem.

Spot został zrealizowany we współpracy z Elbląskim Centrum Usług Społecznych.

Obowiązkiem dorosłych jest chronić dzieci, nie tylko własne. Wiedząc, że któremuś z nich dzieje się krzywda i nie reagując na nią, sami również stajemy się ich oprawcami.

Nel Cybulska, mama Huberta i Poli.